19 - 01 - 2019

DUYURU

Değerli Üyelerimiz,
 
15 Mayıs 2015 günü saat 17.00 de yapılan Danışma ve Yönetim Kurulların Ortak Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
1- 30 Mayıs 2015 Cumartesi günü Kulüp Yemeği düzenlenmesine,
2- Festivalimizin Ekim ayının ilk yarısı içerisinde düzenlenmesine,
 
3-Direktörümüzün,  Briç Kanunu’nun 91/A maddesinin uygulanması konusunda tereddüt etmemesi hususunda uyarılmasına,
                  BRİÇ KANUNU MADDE 91/A
                        Hakemin Yetkisi
Düzen ve disiplini koruma görevini icra ederken, puan olarak disiplin cezaları verme veya bir yarışmacıyı o seanstan veya herhangi bir bölümünden ihraç etme yetkisi hakeme özellikle verilmiştir. Hakemin bu maddeye dayanan kararları nihaidir ve bir İtiraz Komitesi tarafından değiştirilemez (bkz. Yasa 93B3).
 
4-Daha iyi bir yer bulunması halinde lokalimizin taşınması , aynı zamanda da mevcut durumun iyileştirilmesi konularındaki çalışmalara devam olunmasına,
 
5-Turnuva bağışlarında  bir değişiklik yapılmamasına,
 
6-Giriş aidatı ve yıllık aidatların yeniden düzenlenmesi hususunun ilk genel kurul toplantısı gündemine alınmasına,
 
karar verilmiştir.
 
Mustafa Tataroğlu, İslam Tüylü, Meral Pekkip, Nurhan Gürel
Hüsnü Kural, Mustafa Şen, Petek Büyükdura, Ziya Sönmez,
Halil Atalay